E-Bike Outlet 10-daagse: van 9 t/m 18 juni in onze Megastore Utrecht! Meer info »

Algemene garantievoorwaarden

Als u een fiets koopt krijgt u, net als bij uw lokale fietsenmaker, de volledige fabrieksgarantie. Het is belangrijk dat u, als u aanspraak wilt maken op deze garantie, contact met ons opneemt.

U ontvangt op al uw aankopen de wettelijke garantie. Dat wil zeggen dat een product moet voldoen aan wat je als consument redelijkerwijs van het product mag verwachten. Daarnaast geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Wij hanteren en volgen daarbij de richtlijnen en voorwaarden van de fabrikant. Bij de meeste fietsen ziet u dit vermeld staan in de specificaties, maar voor een gedetailleerd overzicht van alle richtlijnen en voorwaarden verwijzen wij u graag naar de website van de betreffende fabrikant.

Hoe behoud ik mijn fabrieksgarantie?

Om de fabrieksgarantie te behouden is het belangrijk dat u de eerste servicebeurt op tijd laat uitvoeren. Lees meer »

Fabrieksgarantie

Gebreken aan het product die aantoonbaar op een materiaal- en/of productiefout terug te voeren zijn, (en dus niet veroorzaakt zijn door normale gebruiksslijtage), worden door verkoper met inachtneming van onderstaande voorwaarden (punt 1 en 2) kosteloos hersteld. Dit indien de gebreken zo snel mogelijk na constatering ervan bij verkoper worden gemeld.

1. De aanspraak op garantie geldt niet voor schade, uitval en/of verlies als gevolg van:

 • het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften of gebruiksaanwijzingen;
 • normaal gebruik en ouderdom;
 • het door de koper niet (voldoende) zorgdragen voor tijdig, juist en regelmatig onderhoud conform de onderhoudsvoorschriften bij een erkende specialist;
 • scherpe voorwerpen, huisdieren en overige zaken die niets te maken hebben met normaal gebruik door personen
 • hermontage, onachtzaamheid, onjuist onderhoud, ongeval, misbruik of gebruik voor wedstrijden of commerciële doeleinden;
 • vervoer door de klant;
 • die niet samenhangt met materiaal en vakmanschap, zoals het niet opvolgen van de voorschriften door gebruikers;
 • wijzigingen aan het uiterlijk of het oppervlak van het product die de werking niet beïnvloeden;
 • reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die daartoe niet - schriftelijk - door verkoper gemachtigd zijn;
 • onjuiste installatie, afstelling of reparaties;
 • klimatologische invloeden, zoals verwering van lak, corrosie en/of roestvorming.

2. Een en ander dient schriftelijk te geschieden, direct na vaststelling van het gebrek tegen overlegging van een kopie van jouw koopovereenkomst, betalings- en garantiebewijs

Indien een beroep op service wordt gedaan die niet valt onder de garantievoorwaarden, zullen de kosten hiervan aan de koper in rekening worden gebracht door de verkoper. Dit ter beoordeling van verkoper. Om te voorkomen dat u verrast wordt door onvoorziene kosten zoals hierboven omschreven, adviseren wij u de bij uw product geleverde documenten te raadplegen op een mogelijke verklaring en/of oplossing van uw klacht.

Koper heeft de plicht schade aan het product te beperken. Uitgebreidere of andere aanspraken zijn uitgesloten. Na redelijke toetsing (door verkoper) voorafgaande een servicegeval, kunnen kosten (buiten de bovengenoemde garantietermijnen) in rekening worden gebracht voor koper.

Garantie fietsaccu

Heeft u een accu los aangeschaft (dus niet bij een fiets)? Dan heeft u ten minste 2 jaar fabrieksgarantie op de accu bij elke leverancier. Indien de accu niet meer naar behoren functioneert of kapot is, dan vraagt u een reparatieverzoek aan en brengt u de accu naar een van onze winkel of een servicepartner. Hier zullen we de accu voor u testen. Als de accu kapot blijkt te zijn, zullen wij de accu, binnen de garantieperiode, voor u vervangen.

Een reparatieverzoek voor uw fietsaccu kunt u hier indienen.

Een garantiegeval melden

Als u vermoedt dat u met een garantiegeval te maken heeft, neem dan altijd eerst contact op met onze klantenservice. Wij helpen u graag verder.

Als u ons mailt of belt over een mogelijk garantiegeval, stuur dan het volgende mee, zodat wij u zo snel mogelijk kunnen helpen:

 • Uw bestelnummer (staat op de factuur)
 • Een duidelijke omschrijving van het garantiegeval
 • Een foto van het defecte onderdeel (indien van toepassing)
 • Of uw fiets al een eerste servicebeurt heeft gehad

Op deze manier kunnen wij beoordelen of er sprake is van een garantiegeval. Als wij aan de hand van de foto’s of omschrijving niet kunnen beoordelen of het om een garantiegeval gaat, dan zoeken wij naar een andere oplossing om dit in te kunnen schatten. Dit doen wij natuurlijk in overleg met u.

Let op! Als wij aangeven dat het (waarschijnlijk) niet om een garantiegeval gaat, maar u wilt toch, buiten de garantie om, dat uw fiets door een van onze werkplaatsen of servicepunten wordt gemaakt. Houd er dan rekening mee dat de kosten voor de reparatie voor uw eigen rekening zijn. Wilt u dat wij in onze werkplaats of bij een servicepunt alsnog checken of het een garantiegeval is, houd er dan rekening mee dat er extra onderzoeks- en transportkosten gerekend kunnen worden wanneer blijkt dat het toch niet om een garantiegeval gaat. - De onderzoekskosten bedragen maximaal €30,- en de transportkosten €79,90 (halen en brengen). De transportkosten worden natuurlijk niet gerekend wanneer het gaat om een reparatie bij een servicepunt en u de fiets zelf brengt en haalt.

Duur van de reparatie van uw fiets

Wij proberen uw fiets binnen 14 dagen te repareren mits de onderdelen voorradig zijn, zijn de onderdelen niet voorradig dan bestellen wij de onderdelen bij de leverancier.

Haal- en brengservice bij reparaties

Alleen voor grotere reparaties en/of updates die onze externe servicepartners niet kunnen uitvoeren, halen wij uw fiets bij u op en brengen wij deze weer bij u thuis.

Waar kan ik terecht voor onderhoud/reparaties?

Wanneer u onze hulp nodig hebt bij een kleinere reparatie of onderhoud aan uw fiets, dien dan een verzoek in bijeen van onze winkels of servicepartners.

U kunt bij iedere (merk)dealer terecht voor het laten uitvoeren van een reparatie. Let op! Voor deze reparaties kunnen zij kosten in rekening brengen. Fietsenwinkel.nl vergoedt deze kosten van derden niet, omdat een officiële (merk)dealer de kosten van de garantie direct door de fabrikant kan laten vergoeden. Neem dus altijd eerst contact met ons op, zodat wij kunnen overleggen hoe, waar, en voor welk bedrag de reparatie uitgevoerd wordt.

Goed om te weten

 • De bovengenoemde fabrieksgarantie geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar.
 • Mocht er bij het uitvoeren van een service- of onderhoudsbeurt iets aan het licht komen dat onder de garantie valt, neem dan contact met ons op.
Producten vergelijken