Servicepakketten en garantievoorwaarden Fietsenwinkel.nl

Verbintenissen garanties

Het ‘Zorgeloos’ pakket voor e-bikes geeft u 1 jaar extra garantie op de accu. Bij zowel het ‘Compleet’-pakket als het ‘Zorgeloos’-pakket hebt u extra lange garantie op het frame. Bij ‘Compleet’ is dit 3 jaar, bij ‘Zorgeloos’ voor de hele levensduur van de fiets.

Aan deze garanties zijn wel wat voorwaarden verbonden:

 1. Wij garanderen voor een aanvullende periode van 12 maanden (Zorgeloos) dat de accu vrij is van defecten in de materialen en de productie (“aanvullende garantie”).
 2. Wij garanderen voor een aanvullende periode van 36 maanden (Compleet) of voor de gehele levensduur van de fiets (Zorgeloos) dat het frame vrij is van defecten in de materialen en de productie (“aanvullende garantie”).
 3. De aanvullende garantie gaat in op de dag dat de fabrieksgarantie is afgelopen.
 4. Wil u aanspraak maken op deze garantie? Meld het dan zo snel mogelijk en toon ons het originele aankoopbewijs. Ook moet u ons toestaan direct de accu of het frame te inspecteren.
 5. Wanneer blijkt dat u inderdaad recht hebt op deze garantie, dan zullen wij binnen een redelijke termijn kosteloos het defect repareren of de accu/het frame vervangen. Wij kunnen naar eigen inzicht voor één van deze twee oplossingen kiezen. De kosten van het transport komen voor eigen rekening, tenzij u een beroep kunt doen op uw wettelijke consumentenrechten.
 6. Voor herstelde onderdelen geldt de resterende garantietermijn (er zal dus geen nieuwe termijn gaan lopen).
 7. De volgende gevallen zijn uitgesloten van de garantie:
  1. Noodzakelijk periodieke controles/onderhoud
  2. Herstellingen of vervangingen van onderdelen wegens gewone slijtage (normale slijtage van de accu houdt onder andere in dat de capaciteit over de jaren, dan wel door zeer intensief gebruik, af zal nemen)
  3. Uiterlijke schade zoals krassen en deuken
  4. Defecten veroorzaakt door klimatologische invloeden, zoals verwering van lak, corrosie en/of roestvorming
  5. Defecten ontstaan doordat de fiets niet tijdig, juist en regelmatig is onderhouden conform de (gebruiks/onderhouds)handleidingen van de fiets
  6. Defecten ontstaan door onjuist gebruik (zie tevens de (gebruiks/onderhouds)handleidingen van de fiets)
  7. Een e-bike gebruikt voor zakelijke doeleinden (waaronder koeriers/bezorgdiensten of hulpdiensten)
 8. Bovenstaande garantievoorwaarden doen op geen enkele wijze afbreuk aan uw wettelijke (consumenten)rechten.
 9. De garantie is persoonlijk; bij overdracht van de fiets aan iemand anders vervalt de garantie.
Producten vergelijken