Privacy policy

Dit is de website van Fietsenwinkel.nl.

Onze gegevens

Ons bedrijfsadres is:
Gyroscoopweg 6
1042 AB Amsterdam

Ons postadres is:
Gyroscoopweg 6
1042 AB Amsterdam

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 27096790
Ons B.T.W.-nummer is:  NL807298542B01

Bij een bezoek aan onze website

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch jouw domeinnaam, noch je e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: 

 • jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van jouw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.).

 • om jouw voorkeuren te registreren
 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan jouw boodschappenlijst
 • om informatie te registreren die eigen is aan jou, zoals de webpagina’s die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • om jouw vroegere activiteiten op de site te registreren, om je bij jouw volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden
 • om ervoor te zorgen dat je niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt
 • om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van jouw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt

Bij een bestelling op onze website

Bij het plaatsen van een bestelling op onze website bewaren wij: 

 • jouw NAW gegevens
 • jouw telefoonnummer en e-mailadres

Deze gegevens gebruiken wij om jouw bestelling af te handelen.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen 

 • Per email: info@fietsenwinkel.nl
 • Per telefoon: 020-7052800
 • Per brief:

Gyroscoopweg 6
1042 AB Amsterdam

Over communicatie per e-mail

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als je ons via het web jouw postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf je alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je on-line geplaatst hebt.

Overige informatie

Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid;. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.