Ik heb een klacht. Hoe neem ik contact op?

Het komt af en toe voor dat er iets mis gaat met een bestelling, of dat wij simpelweg een fout maken. Heel vervelend natuurlijk!

Mocht u een klacht hebben, laat het ons dan schriftelijk weten. We zullen absoluut ons uiterste best doen om het in overleg met u op te lossen. Uw klacht wordt uiterlijk binnen 14 dagen inhoudelijk beantwoord.

Wij helpen u natuurlijk het liefst zelf, maar als we er samen niet binnen 4 weken uitkomen of als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan is er sprake van een geschil. Deze dient u binnen uiterlijk 12 maanden na de datum waarop u de klacht bij ons indiende te melden bij de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u deze voorleggen aan de geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Producten vergelijken